Skontaktuj się z nami:+48 662 225 112    [email protected] 

LifeVac jest urządzeniem medycznym I klasy zatwierdzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (Zaświadczenie nr 102/2018). LifeVac został sklasyfikowany jako Medical Deviced Class I, posiada certyfikat zgodności CE zgodnie z dyrektywą EC 93/42/EWG Unii Europejskiej. Posiada również: Certyfikat rejestracji FDA (USA), oraz Cartyfikat klasyfikacji FDA(USA).