Skontaktuj się z nami:+48 662 225 112    [email protected] 

Kolejna jednostka OSP wyposażona w LifeVac

Jednostka OSP w Jaworze Soleckim realizuje projekt, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa w zakresie postępowania w przypadku zadławień.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu na ten cel, w ramach akcji prewencyjnej zakupiono łącznie 4 urządzenia LifeVac, z czego jeden zestaw został zamontowany na budynku remizy strażackiej, jako ogólnodostępne urządzenie ratujące życie.

Zapraszamy wszystkie jednostki straży pożarnej w Polsce do współpracy!