Skontaktuj się z nami:+48 662 225 112    [email protected] 

LifeVac Polska podczas Rejonowej Konferencji Naukowej z promocji Zdrowia - Szkoła Promująca Zdrowie w teorii i praktyce. Jak zawsze staramy się być tam, gdzie można nieść pomoc i uczyć pomocy.